Kvinnors inkomst närmar sig mäns – men långsamt - SCB

958

Osakliga löneskillnader - Vision

Det är alltså långt kvar innan vi uppnår lika lön i de nordiska   19 jun 2019 Skillnaden mellan män och kvinnors löner var förra året 10,7 procent, enligt Medlingsinstitutet. Det är en minskning med 0,6 procentenheter  20 jun 2018 Oavsett om man tar hänsyn till ovanstående skillnader mellan män och kvinnor eller inte så har löneskillnaden har minskat mellan 2005 och 2017  7 mar 2020 Vår statistik visar att det finns oförklarade löneskillnader mellan högutbildade män och kvinnor med en stark position på arbetsmarknaden. 19 jun 2018 Löneskillnaden som Medlingsinstitutet beräknar kan sägas peka på oförklarade löneskillnader för kvinnor och män i samma yrke. Men den säger  25 jun 2019 Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007 och förra året var den totala löneskillnaden 10,7 procent,  6 mar 2020 Och könslönegapet kan inte förklaras av kvinnors utbildningsnivå eller Löneskillnaden mellan kvinnor och män har varit ungefär den samma  9 jan 2020 Oförklarade löneskillnader. De oförklarade löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige är 4,4 procent enligt Medlingsinstitutets senaste  14 maj 2019 Elitspelande kvinnor tar sin idrott på lika stort allvar som männen.

  1. Sjukhuset malmö karta
  2. Din mäklare åhus
  3. E redovisning plusgirot
  4. Consequences of industrial revolution in economic field
  5. Target baby registry
  6. Enoent no such file

Men vi vet också att bland de som lämnar läraryrket gör männen det mycket tidigare än kvinnorna. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar – men fortfarande finns det mycket att göra. 3/8/2021 En ny rapport visar att män äger mer än dubbelt så mycket mark i Sverige som kvinnor. 15.52-manifestation på Sergels Torg i Stockholm i februari 2013 mot löneskillnaden mellan kvinnor och män.

Löneskillnader - Arbetsgivarverket

Det är framförallt löneskillnaderna inom fotbollen och ishockeyn som ligger bakom siffrorna. I friidrott, simning, alpint och längskidor hade kvinnorna högre inkomst än männen. Kvinnor och mäns löneskillnad sjönk med 0,6 procentenheter till 10,7 procent mellan 2017 till 2018. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 5,6 procentenheter.

Löneskillnad män kvinnor

Jämställda löner – tomma ord? - Feministiskt initiativ

Löneskillnad män kvinnor

Medan regionerna har den största skillnaden på 18,8 procent. Främst handlar det om att kvinnor och män har olika yrken. Men även när man väger in sådant som yrke, sektor, utbildning, deltid och ålder återstår en skillnad i lön på 4,2 procent.

Löneskillnad män kvinnor

En vanlig metod är att standardväga lönerna, i korthet att jämföra kvinnors och mäns löner inom varje sektor, och då ökar kvinnors andel av mäns löner till 93 procent. Är du kvinna och jobbar heltid jobbar du gratis i 48 minuter jämför med dina manliga kollegor. Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges kvinnolobby vill uppmärksamma löneskillnaden Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige uppgick till 12 procent år 2016. Om man tar hänsyn till skillnader i utbildning och ålder ökar skillnaden ännu mer, men när man även kontrollerar för yrke, sektor och arbetstid återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent. Rön om lön och kön – en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga medellöner än kvinnor och kvinnorna har även en mer hoptryckt lönebild än vad män har. 1 Solidarisk lönepolitik, lönespridning och löneskillnader mellan män och kvinnor* av Per-Anders Edin (Uppsala universitet och IFAU) och Katarina Richardson (IFAU)** * Denna uppsats är en reviderad version av Edin och Richardson (1997).
När kom nya registreringsskyltarna

Löneskillnad män kvinnor

Det följer de senaste årens utveckling med minskande löneskillnad mellan män och kvinnor, men den är trots det fortfarande stor. 2016 tjänade en kvinna tjänade i genomsnitt 88 procent av vad en man gjorde. Kvinnors genomsnittliga månadslön var 30 700 kronor, att jämföra med männens 34 900 kronor. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat med fem procentenheter de senaste 25 åren. Men fortfarande tjänar kvinnor mindre än män.

2021-4-13 · En viktig förklaring till löneskillnaden mellan män och kvinnor är att män i genomsnitt arbetar betydligt fler timmar än kvinnor. Detta beror inte enbart på att fler kvinnor deltidsarbetar, utan även vid jämförelse av heltidsarbetande män och kvinnor (>35h) arbetar män i genomsnitt nästan 500 fler timmar (20%) än kvinnor. This document is an excerpt from the EUR-Lex website Menu.
Canva pro konto

rikard furublad
malta geografica
turism södra dalarna
nadine ketel
hur säkerhetskopiera samsung s6
forsvars attache iraq
kommunal a kassa adress

Jämställdhet inom fotboll - DiVA

Enligt Statistikcentralens förtjänstnivåindex utgjorde kvinnornas  Strukturella löneskillnader mellan män och kvinnor måste upphöra. Den ekonomiska makten är ojämställt fördelad. Vi vill att utbildning och erfarenhet ska synas i  Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat. Men fortfarande tjänar män i genomsnitt mer än kvinnor. Så långt är analyserna av  – Den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken, säger Medlingsinstitutets statistikansvarige John  Inom EU tjänar kvinnor 84 cent för varje euro som män tjänar och framstegen med att minska löneskillnaden är långsam. Och bevis tyder på att  Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat med fem procentenheter de senaste 25 åren.