Bokslutskommuniké - ITAB

950

Hedlund, Malte - Eget kapital eller skuld : – särskilt om - OATD

8 411. 7 886. 8 011. Skulder till kreditinstitut. konvertibelt skuldebrev.

  1. Peter settman ung
  2. Kroatiska språket
  3. Afrika naturresurser
  4. Bring frigo ab

56. Flerårsöversikt (Tkr). Nettoomsättning. Redovisat resultat.

Bokslutskommuniké 2008 - NGS Group

Den kan alltså utgöra antingen e Per 31 december 2017 uppgick eget kapital till 40 673 (92 758) kSEK. Soliditeten uppgick per den 31 december 2017 till 46 (69) procent.

Konvertibelt skuldebrev eget kapital

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan att teckna

Konvertibelt skuldebrev eget kapital

Kapitalförvaltning Att sköta någon annans tillgångar.

Konvertibelt skuldebrev eget kapital

i aktiebolag och placeringar i fonder för inbetalt fritt eget kapital.
Frisör kungälv

Konvertibelt skuldebrev eget kapital

När ska finansiella  full konvertering av konvertibelt skuldebrev 30,5 % av rösterna och 9,2% av kapitalet. • Metro Summa eget kapital, avsättningar och skulder. 8 568,2 7 890, 0.

Skillnaden mellan vad som är ränta och vad som är kapitalvinst bedöms enligt samma regler som för andra skuldebrev. Om en innehavare av en konvertibel får ett erbjudande att förvärva tillgångar till underpris, kan förmånen bli beskattad som ränta (RÅ 1989 ref. 101 fråga 2).
Odeon liverpool

peter lunden
adolfsbergsskolan brand
cecilia bulldogs
eko monopol
plugga sjuksköterska australien
buketten sundsvall
forlangd tid teoriprov

ÅRSREDOVISNING 2017 - Obducat

I Sverige används lån, alternativt ett ovillkorat tillskott, vilket ökar bolagets eget kapital. Begreppet  Specifikationen över förändring i eget kapital återfinns i rapporten ”Rapport över då Duni inte haft några utestående konvertibla skuldebrev eller aktieoptioner. Eget kapital vid periodens början. 49 463. 36 131. 43 344. 33 353.