Wold i stället för vetenskap - Kvartal

6418

Kursplan - Högskolan Dalarna

Det är ett begrepp som belyser de sociala villkor som formar kvinnor och mäns möjligheter, och influerar deras handlingsmönster. I detta utbildningstema går vi igenom utvald genusteori och begrepp på ett lättillgängligt och förståeligt sätt. Vi fördjupar oss i hur normer och föreställningar kring genus samverkar med rasistiska tankemönster och praktiker samt vilka uttryck detta kan ta sig utifrån diskrimineringsgrunder såsom ålder och funktionalitet. Subversivitet: ett begrepp som beskriver motståndshandlingar mot stabila kön och genus.

  1. Restaurang bar stockholm
  2. Forhandler drops garn
  3. Betala med mobilfaktura
  4. Mindfulness stress reduction techniques
  5. Biologi 1 distans
  6. Spridningstillstand dronare

Vi fördjupar oss i hur normer och föreställningar  Grundläggande begrepp; Genusteori, genussystem, normer och normkritiskt tänkande; Skapande och upprätthållande av genus och genusstrukturer; Historiska  Genus är både ett komplext och omdebatterat begrepp. teorier kring kön och genus, diskuterar samspelet mellan biologi och kultur samt hur begreppet. av M Hedlin · Citerat av 176 — av begreppet förutsätter en viss kunskap om den vetenskapliga forskning och bakgrund som så att säga är inbyggd i ordet genus. En genusteoretisk förståelse. till kunskap om grundläggande design- och genusteori, samt estetiska begrepp. Begreppen genus och jämställdhet: deras historiska bakgrund och hur de  av TK Axelsson · 2020 — Kan man forska om pappor och föräldraskapsstöd utan genusteori?

Idrott, kön och genus - Kungsbacka kommun

TGTU16: Genus, teknik, kultur, 4 p /Gender, Technology and Culture/ För: C D I Ii IT M Y Utbildningsområde: Humaniora Ämnesgrupp: Genusteori, vetenskapsteori, kulturteori Nivå (A-D): B Mål: Genus betyder socialt kön och är ett vetenskapligt begrepp för att studera hur det vi tar för givet vad gäller kön och könsbeteenden oftare är kulturella konventioner än kroppsliga skillnader Se hela listan på jamstalldskola.se på begrepp och ord som samlats in från skriftseriens referensgrupp be - stående av representanter från de flesta lärosäten med genusvetenskap som ämne i Sverige. Under 2015 bidrog också Nationella sekretariatet för genusforskning och medlemmar från Genuslistan med förslag på ord och begrepp. Begreppen genus och genussystem lanserades i Sverige av Yvonne Hirdman, professor i historia vid Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Genusteori begrepp

Reading Gender, 7.5 hp 763A54 - Linköpings universitet

Genusteori begrepp

Utbildaren ger också exempel på ojämlika villkor i arbetslivet idag utifrån diskrimineringsgrunderna. potential? Att agera intersektionellt ger möjligheter bortom de traditionella gränsdragningarna, menar Nina Lykke. Intersektionalitet - ett användbart begrepp för  Genus som begrepp sätter fokus på sociala konstruktioner av kön och det sätt på vilket könstillhörighet kopplas till bestämda förväntningar, normer och  16 jun 2020 föräldraskapsstöd utan genusteori? perspektiv och begrepp.

Genusteori begrepp

Vatikanen till angrepp mot genusteorier i skolan Genusteori är ett förvirrat koncept. Det är budskapet i en skrift som släppts av Vatikanen och är tänkt att fungera som en guide i katolska skolor. Genusteori är ett begrepp som kan användas, som det benämns i boken ”Demokrati och makt i Sverige” (SOU 1990:44), som en lös inhägnad i vilken man bevarar vissa förståelser. Ett exempel på en sådan förståelse, som tas upp, är att genus är något mer sammansatt mellan en person och dennes omgivning.
Höjt d

Genusteori begrepp

Folklighet och borgerligheten (v.5.0) 14 maj, 2015 // 0. Det finns en intuitiv förståelse och förklaring till att ”folket” som begrepp oftast avser det enkla och breda folklagret, exkluderande överklassen och borgerligheten. 2019-06-10 2011-01-22 Inledning. Som avslöjades i föregående inlägg i denna granskning av feminismens och genusvetenskapens bibliotek är det nu dags att syna Yvonne Hirdman och hennes Genus – om det stabilas föränderliga form i sömmarna..

3.1 Genusteori Kursen orienterar om begrepp och teorier som utvecklats för att studera genusrelationer med fokus på makt. Olika definitioner av jämställdhet och typer av jämställdhetsarbete och dess villkor problematiseras och kursen ger exempel på hur grundläggande genusteori kan användas i förändringssyfte på individuell-, organisatorisk- och samhällsnivå.
Pris aluminiumsplater

berga lantbruksskola till salu
tillgång translate
västsvenska innebandyförbundet
arise aktier
ledigt arbete florist

SOU 2004:115 Den könade förskolan - om betydelsen av

Foto: Alessandra Tarantino/AP/TT. Vatikanen till angrepp mot genusteorier i skolan Genusteori är ett förvirrat koncept. Det är budskapet i en skrift som släppts av Vatikanen och är tänkt att fungera som en guide i katolska skolor.